Vara kommun

Anders Ekdén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Vara Koncern AB Revisorsersättare
Vara Bostäder AB Revisor
Vara Industrifastigheter AB Revisor
Revisorer Revisor
VaraNet AB Revisorsersättare