Vara kommun

Marie Pehrsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedningen Ersättare
Socialnämnden Ledamot
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ersättare