Vara kommun

Refaat Ibrahim

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ersättare
Valberedningen Ersättare
Socialnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot