Vara kommun

Johannes Lundén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Brottsförebyggande rådet Ledamot
Kommunala rådet för funktionshindrade Representant
Gatu- och kvartersnamnskommittén Ersättare
Miljö- och byggnadsnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige 1:a vice ordförande