Vara kommun

Lars Åke Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Bildningsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare