Vara kommun

Per-Olof Persson-Lilja

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Bildningsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Valberedningen Ledamot
Bildningsnämndens arbetsutskott Ersättare
Partiernas gruppledare Representant
Valnämnden Ersättare