Vara kommun

Liselotte Nelander

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Miljö- och byggnadsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare