Vara kommun

Therese Wellbrant

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Bildningsnämnden Ersättare