Vara kommun

Susanne Lundgren

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Partiernas gruppledare Representant
Valberedningen Ersättare
Socialnämnden Ledamot
Överförmyndarnämnden Ersättare