Vara kommun

Jan Erlandsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Socialnämnden Ledamot
Miljö- och byggnadsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare