Vara kommun

Toril Korsvik Jevås

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämnden Ledamot
Kommunala pensionärsrådet Ersättare