Vara kommun

Mikael Plate

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Tekniska nämnden Ersättare