Vara kommun

Mimmi Skantz

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Socialnämnden Ersättare