Vara kommun

Emil Fremäng

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Tekniska nämnden Vice ordförande