Vara kommun

Lindali Bergenzaun

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Bildningsnämnden Ersättare