Vara kommun

Carl Hellqvist

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ersättare
Valberedningen Ledamot
Vara Koncern AB Ledamot
Tekniska nämnden Ersättare