Vara kommun

Reino Garyd

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunrevisionen Vice ordförande
VaraNet AB Revisor
Vara Koncern AB Revisor
Vara Industrifastigheter AB Revisorsersättare
Vara Bostäder AB Revisorsersättare
Vara Konserthus AB Revisorsersättare