Vara kommun

Reino Garyd

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Revisorer Revisor
Vara Bostäder AB Revisorsersättare
VaraNet AB Revisor
Vara Industrifastigheter AB Revisorsersättare
Vara Konserthus AB Revisorsersättare
Vara Koncern AB Revisor