Vara kommun

Elof Jonsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ordförande
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ledamot