Vara kommun

Heidi Hansen

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Vara Bostäder AB Vice ordförande
Vara Industrifastigheter AB Vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ledamot