Vara kommun

Veronica Persson-Lilja

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Partiernas gruppledare Representant