Vara kommun

Fredrik Nelander

  • Fredrik Nelander
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:
  • fredrik.nelander@vara.se Epost organisation:
  • +46 (0)51231921 Telefon övrig:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunala pensionärsrådet Ersättare
Kommunala rådet för funktionshindrade Representant
Folkhälsorådet Ersättare
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden 2:a vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Arbetsmarknadsrådet Representant
Partiernas gruppledare Representant ersättare
Näringslivsrådet Ledamot
Vara Koncern AB Ersättare ombudsman
Brottsförebyggande rådet Ledamot