Vara kommun

Fredrik Nelander

  • Fredrik Nelander
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:
  • fredrik.nelander@vara.se Epost organisation:
  • +46 (0)51231921 Telefon övrig:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Partiernas gruppledare Representant ersättare
Brottsförebyggande rådet Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Kommunala pensionärsrådet Ersättare
Kommunala rådet för funktionshindrade Representant
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden 2:a vice ordförande
Folkhälsorådet Ersättare
Näringslivsrådet Ledamot
Arbetsmarknadsrådet Representant
Vara Koncern AB Ersättare ombudsman