Vara kommun

Per Lundh

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Tekniska nämnden Ersättare
Vara Industrifastigheter AB Ledamot
Vara Bostäder AB Ledamot