Vara kommun

Carl-Uno Olsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunala rådet för funktionshindrade Representant ersättare
Personalutskottet Ersättare
Vara Industrifastigheter AB Ersättare ombudsman
Gatu- och kvartersnamnskommittén Ersättare
VaraNet AB Ersättare ombudsman
Partiernas gruppledare Representant
Vara Bostäder AB Ersättare ombudsman
VaraNet AB Vice ordförande
Valberedningen Vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Arbetsmarknadsrådet Representant
Bildningsnämndens arbetsutskott Ledamot
Bildningsnämnden 2:a vice ordförande
Vara Konserthus AB Ersättare ombudsman
Folkhälsorådet Ersättare
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ersättare
Vara Koncern AB Vice ordförande