Vara kommun

Carl-Uno Olsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
VaraNet AB Ersättare ombudsman
Bildningsnämnden 2:a vice ordförande
Vara Industrifastigheter AB Ersättare ombudsman
Partiernas gruppledare Representant
Vara Koncern AB Vice ordförande
Gatu- och kvartersnamnskommittén Ersättare
Arbetsmarknadsrådet Representant
Kommunala rådet för funktionshindrade Representant ersättare
Vara Konserthus AB Ersättare ombudsman
Personalutskottet Ersättare
Vara Bostäder AB Ersättare ombudsman
Folkhälsorådet Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
VaraNet AB Vice ordförande
Valberedningen Vice ordförande
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ersättare
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Bildningsnämndens arbetsutskott Ledamot