Vara kommun

Egon Frid

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valberedningen Ersättare
Räddningsnämnden Västra Skaraborg Ersättare
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ersättare
Partiernas gruppledare Representant
Kommunfullmäktige Ledamot