Vara kommun

Inger Gustafsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Vara Koncern AB Revisor
Kommunrevisionen Revisor
Vara Konserthus AB Revisorsersättare
Vara Industrifastigheter AB Revisorsersättare
Vara Bostäder AB Revisorsersättare
VaraNet AB Revisor