Vara kommun

Inger Gustafsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Vara Industrifastigheter AB Revisorsersättare
Vara Bostäder AB Revisorsersättare
Revisorer Revisor
VaraNet AB Revisor
Vara Koncern AB Revisor
Vara Konserthus AB Revisorsersättare