Vara kommun

Sten-Olof Sundvall

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Tekniska nämnden Vice ordförande
Kommunala rådet för funktionshindrade Representant ersättare
Folkhälsorådet Ersättare
Valnämnden Ledamot