Vara kommun

Magnus Fridén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Bildningsnämnden 1:a vice ordförande
Folkhälsorådet Ledamot
Bildningsnämndens arbetsutskott Vice ordförande
Kommunfullmäktige Ersättare