Vara kommun

Gabriela Bosnjakovic

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunala pensionärsrådet Ledamot
Näringslivsrådet Ledamot - föräldraledig
Vara Koncern AB Ombud
Arbetsmarknadsrådet Ordförande
Kommunala rådet för funktionshindrade Representant ersättare
Brottsförebyggande rådet Ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ordförande