Vara kommun

Gabriela Bosnjakovic

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Brottsförebyggande rådet Ordförande
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ordförande
Vara Koncern AB Ombud
Kommunfullmäktige Ledamot
Arbetsmarknadsrådet Ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Näringslivsrådet Ledamot - föräldraledig