Vara kommun

Gabriela Bosnjakovic

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunala rådet för funktionshindrade Representant ersättare
Brottsförebyggande rådet Ordförande
Vara Koncern AB Ombud
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande
Arbetsmarknadsrådet Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Näringslivsrådet Ledamot - föräldraledig