Vara kommun

Lars Gezelius

  • Lars Gezelius
  • Moderaterna Moderaterna Parti:
  • lars.gezelius@vara.se Epost organisation:
  • +46 (0)51231919 Telefon arbete:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Vara Bostäder AB Ordförande
Valberedningen Ersättare
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ersättare
Partiernas gruppledare Representant ersättare
Vara Industrifastigheter AB Ordförande