Vara kommun

Åsa Olsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedningen Ledamot
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ledamot
Räddningsnämnden Västra Skaraborg Ledamot