Vara kommun

Peter Persson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ersättare
Kommunala rådet för funktionshindrade Representant ersättare
Folkhälsorådet Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Miljö- och byggnadsnämnden Vice ordförande
Valnämnden Vice ordförande
Gatu- och kvartersnamnskommittén Ordförande