Vara kommun

Elin Härling

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Socialnämnden Ersättare
Bildningsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot