Vara kommun

Christina Rikardsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Överförmyndarnämnden Ledamot
Valnämnden Ledamot
Bildningsnämnden Ersättare
Partiernas gruppledare Representant
Kommunfullmäktige Ersättare