Vara kommun

Iréne Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Arbetsmarknadsrådet Representant
Kommunala rådet för funktionshindrade Ordförande
Partiernas gruppledare Representant
Personalutskottet Ersättare
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden 1:a vice ordförande
Brottsförebyggande rådet Vice ordförande
Näringslivsrådet Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedningen Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande
Gestaltningsrådet Ordförande
Räddningsnämnden Västra Skaraborg Ersättare
Folkhälsorådet Ordförande