Vara kommun

Irene Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Arbetsmarknadsrådet Representant
Kommunala rådet för funktionshindrade Ordförande
Partiernas gruppledare Representant
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedningen Ledamot
Folkhälsorådet Ordförande
Personalutskottet Ersättare
Brottsförebyggande rådet Vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande
Gestaltningsrådet Ordförande
Näringslivsrådet Ledamot
Räddningsnämnden Västra Skaraborg Ersättare
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden 1:a vice ordförande