Vara kommun

Mohamad Rezkar

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämnden Ersättare