Vara kommun

Helen Bender

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot
Socialnämnden 1:a vice ordförande
Folkhälsorådet Ledamot