Vara kommun

Hannyah Jörtoft

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Socialnämnden Ledamot
Valberedningen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot