Vara kommun

Ann-Britt Gruvaeus

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ersättare