Vara kommun

Peter Jonsson

  • Peter Jonsson
  • Moderaterna Moderaterna Parti:
  • peter.jonsson@vara.se Epost organisation:
  • +46 (0)51231923 Telefon övrig:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Gatu- och kvartersnamnskommittén Vice ordförande
Brottsförebyggande rådet Ledamot
Bildningsnämndens arbetsutskott Ordförande
Bildningsnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunala rådet för funktionshindrade Representant
Arbetsmarknadsrådet Representant