Vara kommun

Jon Sandkvist

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Bildningsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare