Vara kommun

Erik Lindström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Brottsförebyggande rådet Ledamot
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedningen Ledamot
Tekniska nämnden Ordförande
Partiernas gruppledare Representant
Kommunala rådet för funktionshindrade Representant
Personalutskottet Ersättare
Folkhälsorådet Ledamot