Vara kommun

Erik Lindström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Brottsförebyggande rådet Ledamot
Partiernas gruppledare Representant
Personalutskottet Ersättare
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ledamot
Kommunala rådet för funktionshindrade Representant
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedningen Ledamot
Folkhälsorådet Ledamot
Tekniska nämnden Ordförande