Vara kommun

Rune Fridén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Tekniska nämnden Ersättare